Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật - Pháp lệnh năm 2023 lizlog.com.br

Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 trình kỳ họp thứ 6 thay thay đổi đổi thêm Nghị quyết của Quốc hội về áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp thay thay đổi đổi theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thị trường quốc tế...
Dieu chinh Chuong trinh Xay dung Luat, Phap lenh nam 2023 hinh anh 1Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. (Hình ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký xuất bản Nghị quyết số 39/2023/UBTVQH15 Điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị cháp vá update vào Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội cho ý kiến và trải qua tại kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình tại một kỳ họp những dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp cháp vá update theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn thị trường quốc tế; Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị tăng thêm (report Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV).

[Nghị quyết điều chỉnh Chương trình Xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2023]

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra so với những dự thảo Nghị quyết này.

Cụ thể, Chính phủ là cơ quan trình; Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội là cơ quan chủ trì thẩm tra; Hội đồng Dân tộc, những Ủy ban khác của Quốc hội tham gia thẩm tra.

Nghị quyết này còn có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 1/1một nửa023./.